Toitlustamine

Toidu käitlemisest teatamine

Tegevusloa taotlemine

Avalikul üritusel toitlustamine või toidu jaemüük

Jaekaubandusettevõttes väikeses tootmismahus valmistatud hakkliha ja lihavalmististe proovivõtu sagedus

Ettevõtete loetelud

Dokumendivormid

Info- ja juhendmaterjalid


Web by OK Interactive