Piima käitlemine

Piima käitlemise alustamine

Piima tootmisel on loomapidajal võimalus kasutada toorpiima oma pere tarbeks või soovi korral piima turustada. Toorpiima turustamiseks on erinevaid võimalusi. Toorpiima võib turustada piimafarmist kohapealt (nt. naaber tuleb piimafarmi väikesele kogusele piimale ise järgi) või piimafarmist välja nt. piimatööstusele, vahendajale või kohalikule jaemüügiettevõttele. Toorpiima käitlemisel tuleb järgida hügieeninõudeid.

Juhul kui soovitakse hakata piimast piimatooteid valmistama, siis on võimalik seda teha kas eraelamus toidu käitlemise alustamisega või tegevusloaga piimatööstuses

Eraelamu köögis piimatoodete valmistamine on teavitamisele kuuluv tegevus ja rajatud piimatööstus vajab enne käitlemise alustamist tegevusluba

Tegevusloa taotluse näidisvorm paberkandjal on kättesaadav Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel (toit-> piim käitlemise valdkonna alarubriigist „Dokumendivormid“). Elektrooniliselt on võimalik teadet täita Eesti teabevärava Eesti teabevärava eesti.ee või Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu (teenuse kasutamine nõuab autentimist ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga kaudu).

Info- ja juhendmaterjalid nt. juhendmaterjal, mis on abiks nt. väikekäitlejatele piima töötlemise alustamisel on leitav: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=783

Teavitatud ja tegevusloaga piima- ja piimatoodete käitlemisettevõtted on leitavad Järelevalve Infosüsteemist.

Viimati muudetud 10.04.2018


Web by OK Interactive