Liha käitlemine

Toidu käitlemisest teatamine

Tegevusloa taotlemine

Ettevõtete loetelud

Uluki esmakontroll

Väikeses koguses kütitud ulukiliha käitlemine

Väikeses koguses farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha käitlemine

Määratletud riskiteguriga materjal

Väikese tootmismahuga lihakäitlemisettevõttes rümpade, hakkliha ja lihavalmististe proovivõtu sagedus

Dokumendivormid

Info- ja juhendmaterjalid


Web by OK Interactive