Esmatootmine
Vaata ka:
Loomsete esmatoodete käitlemine
Mitteloomsete esmatoodete käitlemine

Web by OK Interactive