Loomade eutanaasia
Eutanaasia on looma hukkamine looma omaniku algatusel või kaastundest, kui ellujäämine tekitaks loomale kestvaid kannatusi või kui tema liigiomane eluviis osutub võimatuks. Näiteks olukorras, kus loomal on kaugele arenenud haigus ja tema piinad oleksid suured ning loom ei ole võimeline enam elust rõõmu tunda, peaks loomaomanik kaaluma eutanaasiat.

Looma eutanaasia viib läbi loomaarst viisil, mis põhjustab vähimaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

Web by OK Interactive