Toidu käitlemisest teatamine / Tegevusloa taotlemine
Failid:
Jaemüügiettevõtte tegevusloa taotlus/majandustegevusteade
Jaemüügiettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toitlustusettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Toitlustusettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Teisaldatava ajutise toitlustus- ja jaemüügiettevõtte majandustegevusteade
Teisaldatava ja/või ajutise toitlustus- ja/või jaemüügiettevõtte majandustegevusteate MUUTMINE
Toidu esmatootmise, valmistamise ja/või töötlemise ja/või pakendamise ettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Toidu esmatootmise/valmistamise/töötlemise/pakendamise ettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toiduveo ettevõtte majandustegevusteade
Hulgimüügiettevõtte tegevusloa taotlus ja majandustegevusteade
Hulgimüügiettevõtte tegevusloa ja majandustegevusteate MUUTMINE
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise majandustegevusteade
Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise majandustegevusteate muutmine
Toidu / toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete käitlemise ettevõtte tegevuse lõpetamisest, peatamisest või peatatud tegevusega taasalust teatamine

Web by OK Interactive