Enesekontroll
Failid:
Enesekontrolliplaani koostamise juhend eraelamus toidu käitlemisel
Enesekontrolliplaani koostamise juhend ettevõtetele, kus müüakse pakendatud toitu, käideldakse toatemperatuuril hoitavat toitu ja/või valmistatakse/serveeritakse kuumasid jooke
Enesekontrolliplaani koostamise juhend toitlustusettevõtetele
Enesekontrolliplaani koostamise juhend toitlustusettevõtetele (по-русски)
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele
Enesekontrolliplaani koostamise juhend jaemüügiettevõtetele (по-русски)
Ladustamisettevõtte enesekontrolli korraldamise juhend eritemperatuuri mittevajava toidu käitlemisel
Ladustamisettevõtte enesekontrolli korraldamise juhend eritemperatuuri mittevajava toidu käitlemisel (по-русски)
Ladustamisettevõtte enesekontrolli korraldamise juhend eritemperatuuri vajava toidu käitlemisel
Ladustamisettevõtte enesekontrolli korraldamise juhend eritemperatuuri vajava toidu käitlemisel (по-русски)
Nõuded külmutatud toidu mõõtevahenditele
Mitteloomset toitu ja/või liittoitu käitleva ja kombineeritud tegevusega ettevõtte enesekontrolli juhis
Listeria monocytogenes`e tuvastamiseks toidutöötlemisaladelt ja seadmetelt proovide võtmise juhend
Juhis enesekontrollisüsteemi koostamiseks kaugmüügiga (e-kaubandusega) tegelevale ettevõttele

Web by OK Interactive