Tegevusluba omavad aretusühingud

Vastavalt 1. jaanuaril 2003. a jõustunud põllumajandusloomade aretuse seadusele on Veterinaar- ja Toiduametile esitanud taotluse ja saanud tegevusloa järgmised aretusühingud:

Tegevusluba omavad aretusühingud EL

Tegevusluba omavad aretusühingud seisuga 25.03.2015

Eesti Ahhal-Tekiini Assotsiatsioon
Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts
Eesti Tõusigade Aretusühistu
Eesti Hobusekasvatajate Selts
Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts
Eesti Hobuse Kaitse Ühing
Eesti Traaviliit
Eesti Linnukasvatajate Selts
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS
Vana-Tori Hobuse Ühing MTÜ
MTÜ Eesti Tõulammaste Aretusühing
Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit
MTÜ Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Selts
MTÜ Kihnu Maalambakasvatajate Selts
MTÜ Eesti Vutt

Web by OK Interactive