Veised

Loomapidajaks registreerimine ja ehitise registreerimine

Veiste identifitseerimine ja registreerimine ning veisepass

Veiste arvestuse pidamine

Üldised ohutusmeetmed

Veiste pidamise nõuded

Täpsemad nõuded vasikate pidamiseks

Lubatud veterinaarsed menetlused

Looma suhtes lubamatu tegu

Sööt ja söötmine

Ravimite arvestus

Veiste haigused

Veise tapmine ja hukkamine kohapeal

Veise saatmine tapamajja

Veiste liikumine ühest karjast teise

Veiste vedu

Veistega kauplemine liikmesriikide vahel

Veiste eksport ja import

Surnud ja hukatud veised ning muud loomsed kõrvalsaadused


Web by OK Interactive