Üldinfo kõrvaldamise ja kasutamise kohta

Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ja kasutamise võimalused ja piirangud:

 

1. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:   

- töödelda rõhu all steriliseerimisega selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid on lubatud peale materjali püsimärgistusainega märgistamist:

§          ladestada tunnustatud prügilasse;

§          kasutada põletamiseks, koospõletamiseks või kütusena põletamiseks selleks tunnustatud ettevõttes.

- põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes.

- ladestada tunnustatud prügilasse, kui tegu on rahvusvahelistel liinidel sõitvatelt transpordivahenditelt (rong, lennuk, buss, laev) pärinevate toidujäätmetega.

 

2. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:

- töödelda rõhu all steriliseerimisega selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid on lubatud peale materjali märgistamist püsimärgistusainega:

§          ladestada tunnustatud prügilasse;

§          kasutada põletamiseks, koospõletamiseks või kütusena põletamiseks selleks tunnustatud ettevõttes;

§          kasutada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks; komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes.

-  põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;

-    kasutada maapinnale laotamiseks sõnniku ja seedekulgla sisu ning piima ja piimatoodete puhul selleks teavitatud põllumajandusettevõttes;

-    komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes, kui tegu on sõnniku, seedekulgla ja selle sisu, piima ja sellest saadud toodete, muna ja sellest saadud toodete ning veeloomadest saadud materjaliga.

Komposti/käärimisjääke saab turustada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetena kasutamiseks või nende tootmiseks selleks tunnustatud või teavitatud ettevõttes (v.a lõpp-kasutajad).

 

3. kategooria loomseid kõrvalsaadusi võib:

-    töödelda selleks tunnustatud ettevõttes.

Töötlemise tulemusena saadud tooteid võib:

§          põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;

§          kasutada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainete tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes;

§          kasutada põllumajandusloomade sööda või lemmikloomatoidu tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes;

§          ladestada tunnustatud prügilasse.

-  põletada, koospõletada või kütusena põletada selleks tunnustatud ettevõttes;

-    komposteerida või töödelda biogaasiks selleks tunnustatud ettevõttes.

Komposti/käärimisjääke saab turustada orgaaniliste väetiste või mullaparandusainetena kasutamiseks või nende tootmiseks selleks tunnustatud või teavitatud ettevõttes (v.a lõpp-kasutajad).

-    kasutada töötlemata (toore) lemmikloomatoidu tootmiseks selleks tunnustatud ettevõttes.  

-    kasutada maapinnale laotamiseks, kui tegu on piima ja piimatoodetega (selleks teavitatud ettevõttes).

 

Kõrvaldamine, kasutamine

1. KAT

2. KAT

3. KAT

Põletamine

 

 

 

Koospõletamine

 

 

 

Kütusena põletamine

 

 

 

Töötlemine

 

 

 

Ladestamine prügilasse

 

 

 

Väetiste/mullaparandusainete tootmine

 

 

 

Komposteerimine

 

 

 

Biogaasiks töötlemine

 

 

 

Sööda tootmine

 

 

 

Lemmikloomatoidu tootmine

 

 

 

Toore lemmikloomatoidu tootmine

 

 

 

Kasutamine otse maa väetamiseks

 

 sõnnik, piim 

 

 

 

 

Lubatud

 

 

Lubatud peale töötlemist

 

 

Keelatud

 

 

Tunnustatud ja teavitatud loomsete kõrvalsaaduste käitlemisettevõtted

ERANDID LOOMSETE KÕRVALSAADUSTE JA NEIST SAADUD TOODETE KÄITLEMISEL JA KASUTAMISEL 


Web by OK Interactive