Uudised ja teated
Oma tarbeks tapetud põllumajanduslooma ei tohi turustada
18-01-2019 - Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) tuletab meelde, et oma tarbeks võib põllumajanduslooma tappa ainult füüsiline isik. Põllumajanduslooma tapmist läbi viival isikul peavad olema vajalikud oskused ja teadmised. Loomseid saadusi võib tarbida üksnes lo ... »»»

Eesti piimatoodetele avati Tuneesia turg
16-01-2019 - Alates sellest aastast on piimakäitlemisettevõtetel võimalik eksportida oma toodangut Tuneesiasse.Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) kauplemise ning impordi ja ekspordi osakonna juhataja Regina Pihlaka sõnul algas turu avamise protsess juba e ... »»»

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab lamba- ja kitsepidajale meelde, et lähenemas on tähtaeg lammaste ja kitse arvu esitamiseks PRIA-le.
04-01-2019 - Lammaste ja kitsede arv tegevuskoha kohta tuleb esitada 1. jaanuari seisuga.Lammaste kohta tuleb esitada utt-tallede arv, uttede arv ja jäärade arv.Kitsede kohta tuleb esitada kits-tallede arv, kitsede arv ja sikkude arv.Lammaste ja kitsede arvu saab teavitada ... »»»

Alates 01.01.2019 on järelevalve toimingute tegemise eest võetav tunnitasu määr 12,30 eurot
20-12-2018 - Muudatus mõjutab isikuid, kelle suhtes on järelevalveametnik teinud toidu- või veterinaarjärelevalve toimingu. Võrreldes 2018. aasta tunnitasu määraga tõuseb järelevalve toimingu tunnitasu 80 sendi võrra ehk 7 protsenti.Tõusu põhjuseks on järelevalvetoiminguteg ... »»»

Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa keskus vajab loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi
19-12-2018 - Veterinaar- ja Toiduameti Põlvamaa keskus vajab 2019. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi Põlva maakonnas: koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning transmissiivse spongiformse entsefalopaatia ... »»»

Web by OK Interactive