Meeldetuletus: nõuded gluteenitalumatusega inimestele sobiva toidu kohta

01.01.2012 hakatakse Eestis ja mujal Euroopa Liidus kohaldama Komisjoni määrust (EÜ) nr 41/2009, 20.01.2009, gluteenitalumatusega inimestele sobiva toidu koostise ja märgistamise kohta.

Määruses on sätestatud tingimused, millal võib toidu kohta teabe edastamisel kasutada mõisteid "gluteenivaba" ja "väga madala gluteenisisaldusega".
See teave aitab inimestel, kellel on gluteenitalumatus (talumatus rukkis, nisus, odras sisalduva valgu vastu), leida enda vajadustele vastavat toitu. Määrus ühtlustab sellise teabe andmise tingimused EL-s ja aitab seega tagada, et tarbijad oleksid võrdselt kaitstud kõigis liikmesriikides ning ei oleks takistatud kaupade vaba liikumine. Nõuded kohalduvad toidu (sh toidulisandite) märgistusel, esitlemisel, reklaamis, infolehel, veebilehel jm esitatava teabe kohta.

Alates 01.01.2012 võib väljendit "gluteenivaba" kasutada juhul, kui tarbijale müüdavas tootes ei ole gluteeni rohkem kui 20 mg/kg kohta. Väljendi "väga madala gluteenisisaldusega" puhul on see näitaja vahemikus 21-100 mg/kg. Lisaks on sätestatud, et tavatarbimiseks mõeldud toitudel ja eritoitudel, mis ei ole mõeldud gluteenitalumatusega inimestele ei tohi kasutada väljendit „väga madala gluteenisisaldusega“.

Et toidu märgistus ei tohi tarbijat eksitada, on selliste mõistete kasutamine põhjendatud vaid toodetel, mis on valmistatud spetsiaalselt gluteenitalumatusega inimesi silmas pidades (nt gluteenivaba maisileib) või kus muidu tavapäraselt võiks gluteeni leiduda, nt mõni mitmest koostiosast koosnev toit (nt viinerid).

Väljendite „gluteenivaba“ või „väga madala gluteenisisaldusega“ kasutamine on käitlejale vabatahtlik, välja arvatud järgmiste toitude puhul:

a)       toit on spetsiaalselt mõeldud tarbimiseks gluteenitalumatusega inimesele ja sellele viidatakse toote turustamisel

b)       imiku- ja väikelapsetoidud alla 6.kuu vanustele imikutele, mis ei sisalda gluteeni

Määruse nr 41/2009 nõuetele vastava toidu märgistusel on lubatud kasutada üksnes väljendeid „gluteenivaba“ ja „väga madala gluteenisisaldusega“. Seega keelatakse väljendite nagu „madala gluteenisisaldusega“ (lubatud on „väga madala gluteenisisaldusega“), „vähendatud või alandatud gluteenisisaldusega“ jms kasutamine.

Määrusele mittevastavaid tooteid ei tohi enam EL-s, sh Eestis turul olla alates 1. jaanuarist 2012. See on tootja või turustaja otsustada, mida nõuetele mittevastava toiduga ette võtta, kas toit ümber märgistada (eemaldades viited, et toit on gluteenivaba, madala gluteenisisaldusega jne), katta eksitav väljend kinni, muuta toidu koostist jne.

Käitlejad, kes ise ei tooda vaid turustavad toitu, mida märgistatakse viitega gluteeni puudumise kohta või selle vähendatud/madalale sisaldusele võivad pöörduda antud küsimuses toidu tootja poole, kes informeerib turustajat toote vastavusest määruse nr 41/2009 nõuetele.

NB! Kui toote kohta kasutatakse märkeid "gluteenivaba" või "väga madala gluteenisisaldusega", ei muuda see aga kehtivat nõuet esitada märgistusel allergiat põhjustada võiv koostisosa vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.12.2003. a määrusele nr 324 „Toidu märgistusele esitatavad nõuded ja märgistamise ning muul viisil teabe edastamise kord“, sest see info võib olla vajalik peale gluteenitalumatusega inimeste ka teistele tundlikele tarbijatele.

Näiteks toote puhul, mille koostises on gluteeni sisaldav teravili ja mis sisaldab gluteeni kuni 20 mg/kg ning on märgistatud kui  „gluteenivaba“ tuleb endiselt märgistusel esitada gluteeni sisaldav koostisosa, viidates üheselt selle koostisosa nimetusele.

Kehtima jääb ka nõue teavitada gluteenitalumatusega inimestele mõeldud toidu esmakordsest turuleviimisest Eestis (teavitama ei pea tavatoidust ja teavitamiskohustuseta eritoitudest, mille turustamisel viidatakse, et need on sobivad kasutamiseks gluteenitalumatuse korral).

 

Lisainformatsioon:

Evelyn Suits

tel: 6056876

e-post: evelyn.suits@vet.agri.ee

 

Web by OK Interactive