26. juunil diagnoositi sigade Aafrika katk Läti Vabariigi territooriumil (Täiendatud 3. septembril 2014)

26. juunil diagnoositi sigade Aafrika katk Lätis. Haigus on diagnoositud kolmel metsseal ja ka kolmel koduseal Valgevenega piirnevatel aladel. Mõlemad haiguspuhangud asuvad piirkonnas, mille suhtes olid juba varasemalt  kehtestatud loomatervishoiualased piirangud seoses sigade klassikalise katku diagnoosimisega.

Sigade Aafrika katk on väga nakkav sigade haigus, mille kulg võib olla üliäge ning mida iseloomustab kõrge palavik, täielik isutus, verevalumid nahal ja siseorganites ning surm 7 – 10 päeva jooksul pärast haigustunnuste ilmnemist. Suremus võib küündida 100%-ni.

Haigus on kiire levikuga ja tekitab suurt majanduslikku kahju. Kõik haiged ja haiguskahtlusega seakarjad hävitatakse.

Sel aastal on sigade Aafrika katku puhanguid korduvalt diagnoositud Venemaal ja Valgevenes ning juba ka Poola ja Leedu Valgevenega külgnevates piirkondades. Vähendamaks üliohtliku taudi võimaliku leviku riski Eestisse on Veterinaar- ja Toiduamet kehtestanud täiendavalt järgmised bioohutusmeetmed:

Seafarmi territooriumile võib Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Leedust ja Poolast saabunud elussigade vedamiseks kasutatav veok siseneda alles:

  • peale 48 tunnist ooteaega alates Eesti piiri ületamisest ning
  • peale transpordivahendi täiendavat desinfitseerimist Eestis (desinfitseerimiseks sobivad kloori sisaldavad desovahendid nagu 5%-line kloramiinlahus, naatriumhüpokloritilahus, kloorlubi, Halamid ja Virkon S lahjenduses 1:200)
  • ülalnimetatud meetmete täitmine peab olema dokumentaalselt tõestatud

Keelatud on sigade kuumtöötlemata sööda sissevedu Eestisse Venemaa ja Valgevene, Läti, Leedu ja Poola piirkondadest, kus on diagnoositud sigade klassikaline katk või sigade Afrika katk või on kehtestatud nendega seotud piirangud. Täpsema loetelu nendest piirkondadest leiab sigade Aafrika katkuga seoses kehtestatud täiendavate loomatauditõrje meetmete punktist  2.

Veterinaar- ja Toiduamet tuletab nii loomapidajatele ja elusloomade vedajatele meelde, et üliohtliku taudi leviku tõkestamisel on äärmiselt oluline kõikide bioohutusmeetmete range järgimine ja täitmine.

Alates 18. juulist 2014 kehtestas Veterinaar- ja Toiduamet lisameetmena Eesti Vabariigi lõuna- ja idapiirist 10-kilomeetri laiusele alale jäävate valdade territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade välistingimustes pidamise keelu.

Seoses 18. juulil 2014. a Läti Vabariigi Valka piirkonnas diagnoositud sigade Aafrika katkuga täiendas Veterinaar- ja Toiduamet piirkondade loetelu, kust on keelatud Eesti Vabariiki sisse tuua sigade kuumtöötlemata sööta.

Alates 25. juulist 2014 kehtestas Veterinaar- ja Toiduamet lisameetmena kogu Eesti Vabariigi territooriumil kodusigade ja farmis peetavate metssigade välistingimustes pidamise keelu.

Seoses 24. juulil 2014. a Leedu Vabariigi Ignalina maakonnas diagnoositud sigade Aafrika katkuga täiendas Veterinaar- ja Toiduamet piirkondade loetelu, kust on keelatud Eesti Vabariiki sisse tuua sigade kuumtöötlemata sööta.

Seoses sigade Aafrika katku levikuga uutele aladele Lätis, Leedus ja Poolas täiendas Euroopa Komisjon rakendusotsuse 2014/178/EL lisa, millega muudeti piirkondade loetelu, kus kehtivad piirangud. Nendest piirkondadest on keelatud Eesti Vabariiki sisse tuua sigade kuumtöötlemata sööta. Lisaks eeltoodule diagnoositi sigade Aafrika katk ka Ukrainas, millele samuti kehtivad sigade sööda sisseveo piirangud.

Läti Vabariigi piirkonnad kus on diagnoositud sigade Aafrika katk (26.06.14 seisuga)
 Lšti ASF kaart 26.06.14.docx
Web by OK Interactive