Baltimaade ja Poola veterinaarid: taudipiirangud võiksid olla paremini põhjendatud

Võrus kohtusid Baltimaade ja Poola peaveterinaarid, et arutada piiriüleste loomataudide tõrjumisega seotud küsimusi ja regioonis leviva sigade Aafrika katku tõkestamise võimalusi.

Kolmapäevast kuni tänaseni Võrus viibinud nelja riigi esindajad leidsid, et Euroopa Komisjoni tegevus piirangute kehtestamisel ei ole üheselt mõistetav. „Kohtumisel jõuti ühisele arusaamale, et piirangud võiksid olla proportsionaalsemad ja paremini põhjendatud. Selles osas on plaanis ette valmistada pöördumine Euroopa Komisjoni poole, saamaks selgust, kuidas need tsoonid kehtestatakse ja teha ettepanekud tsoonis kehtivate piirangute vastavusse viimiseks eesmärkidega,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja Olev Kalda.

Nelja riigi esindajad arutasid ka, kuidas toimub kauplemine sigade Aafrika katkust mõjutatud riikide vahel. Arutelus selgitati kauplemisega seotud tehnilisi küsimusi. „Selles osas on riikidel erinevad lähenemised, kuid põhimõttelisi takistusi sellises tegevuses ei nähtud,“ sõnas Kalda.

Baltimaade ja Poola veterinaarametite juhid andsid kohtumisel ülevaate sigade Aafrika katku leviku hetkeseisust, analüüsisid seni rakendatud ennetus- ja tõrjemeetmete tõhusust ning kogemusi seniste taudikollete likvideerimisel. Üheskoos leiti olemasoleva kogemuse baasil, et võib osutuda vajalikuks kehtiva ühise ennetus- ja tõrjestrateegia ülevaatamine.

Piiriüleste loomatauditõrjeprogrammide osas leiti, et peab olema selgem Euroopa Komisjoni, liikmesriigi ja Euroopa Liidu välise riigi vaheline vastutuse jaotus. Selles osas on plaanis korraldada kohtumine Euroopa Komisjoni esindajatega lahendamaks eelkõige marutauditõrjeprogrammi rakendamisega seotud küsimusi.

Baltimaade ja Poola ühine tõrjestrateegia sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks allkirjastati 2014. aasta 1. septembril Poolas Puławys toimunud veterinaarametite juhtide kohtumisel. Dokumendi on kinnitanud Euroopa Komisjon ning see on aluseks rakendatud ennetus- ja tõrjemeetmetega seotud kulutuste hüvitamiseks liikmesriikidele Euroopa Komisjoni poolt.

TAUST

  • 2016. aastal on sigade Aafrika katk diagnoositud kokku kuues farmis: kolmes Jõgevamaa, ühes Järvamaa, ühes Lääne-Virumaa ja ühes Saaremaal asuvas seafarmis.
  • Sigade Aafrika katk on väga nakkav ning ägedalt kulgev kodusigade ja metssigade viirushaigus, mida iseloomustab palavik, verejooksud, põletikulised muutused elundites ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Ravi puudub ja taudi edasise leviku tõkestamiseks tuleb sead hukata.
  • Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioohutuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta.
  • Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee ning küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta VTA vihjetelefonil 605 4750.
Web by OK Interactive