Hiiumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi

Hiiumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel Hiiu maakonnas.

Sooviavaldused saata hiljemalt 29. detsembriks 2017. a  e-posti aadressil info.hiiu@vet.agri.ee või postiaadressil Hiiumaa veterinaarkeskus, Hiiu mnt.3, Käina, 92101 Hiiumaa.

Arved peavad vastama  raamatupidamise seaduse § 7 ja § 71 ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena.

Täpsem info tel. 5079946

Web by OK Interactive