Harjumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi

Harjumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel,  transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) seireproovide võtmisel ning HKScan Estonia AS lindlates järelevalvetoimingute tegemisel Harjumaal.

Eeldame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvena. Arve peab vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele.

Sooviavaldus saata hiljemalt 29. detsembriks 2017. a e-posti aadressil info.harju@vet.agri.ee või  postiaadressile Harjumaa Veterinaarkeskus, Västriku 2b, 11312 Tallinn.

Täpsem info telefonil 6580421 või 6580433

Web by OK Interactive