Põlvamaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi

Põlvamaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ja transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) seireproovide võtmisel Põlva maakonnas.

Arve peab vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame, et arved esitatakse osutatud teenuse eest e-arvena.

Sooviavaldus saata hiljemalt 29. detsembriks 2017. a e-posti aadressil info.polva@vet.agri.ee või  postiaadressile Põlvamaa Veterinaarkeskus, Puuri tee 1, 63308 PÕLVA.

Täpsem info telefonil 5054096

Web by OK Interactive