Pärnumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi

Pärnumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ja transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) seireproovide võtmisel Pärnu maakonnas.

Arve peab vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame, et arved esitatakse osutatud teenuse eest e-arvena.

Sooviavaldus saata hiljemalt 29. detsembriks 2017. a e-posti aadressil info.parnu@vet.agri.ee või  postiaadressile Pärnumaa Veterinaarkeskus, Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu.

Täpsem info telefonil 5168983

Web by OK Interactive