Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi

Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus vajab 2018. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel Lääne-Virumaal.

Sooviavaldused saata  5. jaanuariks 2018. a  e-posti aadressil info.lviru@vet.agri.ee või postiaadressil Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus, Neffi 2, Piira, 46607 Rakvere.

Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena. Arve peab vastama  raamatupidamise seaduse § 7 ja § 71 ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele.

Info telefonidelt 323 2050 ja 5693 0410

Web by OK Interactive