Language switcher

Mis on zoonoos?

Zoonoos on otseselt või kaudselt loomulikul teel loomade ja inimeste vahel edasikanduv haigus või nakkus. Toidu kaudu levivad zoonoosid võivad põhjustada probleeme inimestele ja toiduettevõtetele. Ka muude mets- ja lemmikloomade kaudu levivad zoonoosid teevad muret.

Mis on marutaud?

Marutaud on surmaga lõppev närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, millesse nakatuvad nii loomad  kui ka inimesed. Eestis on marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt väga suur, kuna haigust esineb meie vahetul riigipiiril, samuti ka riikides, kust tuuakse sisse lemmikloomi. Vt videot!

Mis on salmonelloos?

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab Salmonella bakter. See on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus, mis on levinud kogu maailmas. Salmonelloosi ennetamiseks tuleb täita isiku- ja toiduhügieeninõudeid ning ohutu toidukäitlemise nõudeid.

Sigade Aafrika katk (SAK)

SAK on ülinakkav ja ägedalt kulgev sigade viirushaigus, mis põhjustab palavikku, verejookse, põletikku ja suurt suremust. Kuigi SAK-i pole tänu bioohutusmeetmete rakendamisele kodusigadel enam esinenud, püsib riskitase kõrge, sest SAK pole metsast kuhugi kadunud.

ÕIGUSAKTID JA DOKUMENDIVORMID

VÕTA ÜHENDUST

+372 605 1710 Infotelefon