Veterinaar- ja Toiduameti Võrumaa keskus vajab loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

Veterinaar- ja Toiduameti Võrumaa keskus vajab 2019. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi Võru maakonnas:

  • koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning
  • transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel.

Sooviavaldused saata hiljemalt 28. detsembriks 2018. a  e-posti aadressil info.voru@vet.agri.ee või postiaadressil Veterinaar- ja Toiduameti Võrumaa keskus, Jüri 18, 65608 Võru.

Arved peavad vastama  raamatupidamise seaduse § 7 ja § 71 ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena.

Täpsem info tel 5086934