Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa keskus vajab loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa keskus vajab 2019 aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi Pärnu maakonnas:

  • koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning
  • transmissiivse spongiformse entsefalopaatia  (TSE) proovide võtmisel.

Sooviavaldused saata hiljemalt 28.detsembriks 2018.a e-posti aadressil info.prn@vet.agri.ee või postiaadressil Veterinaar- ja Toiduameti Pärnumaa keskus, Haapsalu mnt 86, 80010 Pärnu.

Arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena.

Täpsem info tel 5168983