Loomade ja loomsete saaduste eksport EL-i välistesse riikidesse

Kui loomade või loomsete saaduste ekspordil EL-i välistesse riikidesse on nõutav veterinaarsertifikaat, siis see väljastatakse VTA kohalikust piirkondlikust keskusestVeterinaarkontrolli teostamine ning sertifikaatide väljastamine toimub tööajal (E-R kl 08.00-16.00).  

Loomade või loomsete saaduste ekspordil tuleb sertifikaadi saamiseks asukohajärgsele piirkondlikule keskusele esitada vastavasisuline taotlus .

Sertifikaadi koostab piirkondliku keskuse veterinaarjärelevalve ametnik, kelle järelevalve alla kuulub ettevõtte, põllumajandusettevõte, keskus või organisatsioon, kust pärineb loom või loomne saadus, mille nõuetekohasust sertifikaadiga tõendatakse. Nõuetekohasuse tõendamise käigus viiakse kõikide sertifitseeritavate saadetiste osas läbi dokumentide, identsuse ja füüsiline kontroll.

Ülal kirjeldatud põhimõtteid rakendatakse ka loomade ja loomsete saaduste viimisel teise EL-i liikmesriiki, kui on nõutav veterinaarsertifikaat.