Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa keskus vajab loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa keskus vajab 2019. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi Viljandimaal:

  • koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel ning
  • transmissiivse spongiformse entsefalopaatia  (TSE) proovide võtmisel.

Sooviavaldused saata hiljemalt 28. detsembriks 2018. a e-posti aadressil info.vil@vet.agri.ee või postiaadressil Veterinaar- ja Toiduameti Viljandimaa keskus, Vabaduse pl 4, 71020 Viljandi.

Arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena.

Täpsem info tel 525 1937

Web by OK Interactive