Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikud keskused vajavad loomatauditõrje toimingute tegemiseks veterinaararsti kaasabi

Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikud keskused vajavad 2019. aastal kutsetegevuse loaga veterinaararstide kaasabi:

  • koerte ja kasside marutaudivastasel vaktsineerimisel,
  • transmissiivse spongiformse entsefalopaatia (TSE) proovide võtmisel ning
  • marutaudi kahtlusega metsloomadelt (šaakal, rebane, kährik) peaproovi võtmisel.

Sooviavaldused saata Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikele keskustele.

Teenuste eest esitatavad arved peavad vastama raamatupidamise seaduse § 7 ja § 7¹ ning käibemaksuseaduse § 37 nõuetele. Eelistame valmidust esitada osutatud teenuse eest arveid e-arvetena.