Language switcher

Mis on zoonoos?

Zoonoosid on mets- ja koduloomade nakkushaigused, mis võivad edasi kanduda inimesele. Ka inimesed võivad nakatada loomi. Zoonoosid on erinevate raskusastmetega – mõned neist tekitavad mööduvaid haigusnähte, kuid teised võivad lõppeda surmaga.

Mis on marutaud?

Marutaud on surmaga lõppev viirushaigus, millesse nakatuvad nii loomad kui ka inimesed. Eestis on marutaudi taaspuhkemise oht püsivalt suur, sest haigust esineb meie riigipiiril, samuti riikides, kust tuuakse sisse lemmikloomi.
Vt videot!

Mis on salmonelloos?

Salmonelloos on nakkushaigus, mida põhjustab Salmonella bakter. See on kõige sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgitus, mis on levinud kogu maailmas. Salmonelloosi ennetamiseks tuleb täita isiku- ja toiduhügieeni- ning ohutu toidukäitlemise nõudeid.

Sigade Aafrika katk (SAK)

SAK on ülinakkav ja ägedalt kulgev sigade viirushaigus, mis põhjustab palavikku, verejookse, põletikku ja suurt suremust. Kuigi SAK-i pole tänu bioohutusmeetmete rakendamisele kodusigadel enam esinenud, püsib riskitase kõrge, sest SAK pole metsast kuhugi kadunud.