Lähenemas on tähtaeg mesilasperede arvu esitamiseks PRIA-le

Mesilasperede arv tegevuskoha kohta tuleb esitada PRIA-le 1. mai seisuga. Teatises märgitakse tegevuskoha PRIA registreerimise number ning mesilasperede arv.

Mesilasperede arvu saab teavitada e-PRIA kaudu või vormi alusel, mis on kättesaadav PRIA kodulehel.

Mesilasperede arvud tuleb teavitada hiljemalt 15. maiks.

Web by OK Interactive