Language switcher

Sa oled siin

Alates 1. septembrist käesoleval aastal hakkas kehtima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta

Alates 1. septembrist käesoleval aastal hakkas kehtima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta. 

Antud määrusega kehtestatakse nii toidu tootmise eesmärgil peetavatele loomadele kui ka loomadele, keda ei peeta toidu tootmise eesmärgil, mõeldud sööda turuleviimise ja kasutamise eeskirjad Euroopa Ühenduses, sealhulgas nõuded sööda märgistamise, pakendamise ja esitlusviisi kohta.
Olulise uuendusena sätestab määrus ka nõuded sööda märgistamisele, mida pakutakse müügiks sidevahendite, sealhulgas interneti kaudu.
 
Määrusega  kehtestatakse sööda märgistamisele järgmised üleminekuajad:
1.     kuni varude lõppemiseni on lubatud turule viia sööta, mis on juba märgistatud vanade märgistusnõuete kohaselt (ei tohi pakendada sööta vanade märgistusnõuete kohaselt märgistatud pakenditesse, ei tohi kasutada vanu etikette jne);
2.     erandina punktist 1 on lubatud vanade märgistusnõuete kohaselt märgistatud lemmiklooma segasööta turule viia kuni 31. augustini 2011 a, see tähendab, et võib kasutada vanade märgistusnõuete kohaselt koostatud märgistusi (etiketid, pakendid jne) kuni 31.08.2011. Pärast nimetatud kuupäeva tohib segasööta, mis on juba märgistatud vanade märgistusnõuete kohaselt, turule viia kuni varude ammendumiseni. Alates 01.09.2011 peab lemmiklooma segasööta märgistama uute märgistusnõuete kohaselt.
 
Söötade büroo
Veterinaar-ja Toiduamet
Tel. 6054751
Viimati uuendatud: 31. Mai 2019