Language switcher

Sa oled siin

Juhised toidutootjatele seoses koroonaviirusega

Juhend on viimati uuendatud 22. mai 2020

COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele  piisknakkuse või saastunud pindade kaudu, peamiselt lähikontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib põhjustada köha, nohu, palavikku ja hingamisraskuseid.

Viirus püsib saastunud metall-, plast- ja roostevabadel pindadel kuni 72 tundi, poorsetel materjalidel nagu paberil ja papil kuni 24 tundi. Samas ei püsi viirus nakatamisvõimelisena elusorganimist väljaspool kaua ja ennetavate tegevustega saab saastumist edukalt vältida.

Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga. Koroonaviirused vajavad paljunemiseks peremeesorganismi ehk looma või inimest ega saa toidus paljuneda.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) jälgib tähelepanelikult COVID-19 puhangutega seotut riikides üle maailma. Käesolevaks hetkeks ei ole olemas tõendeid selle kohta, et toit on selle viiruse allikaks või selle kandjaks.

Ennetage COVID-19 levimist

 • Ärge laske tootmisesse kõrvalisi isikuid (võõraid).
 • Järgige tavapäraseid toidukäitlemise nõudeid ning ohutu toidukäitlemise praktikaid.
 • Tagage, et kõik toitu käitlevad töötajad on läbinud piisava toiduhügieenialase koolituse.
 • Puhastage ja desinfitseerige regulaarselt kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu. Terviseameti puhastus ja desinfitseerimise soovitused leiab siit (PDF).
 • Tagage kätepesu, desinfitseerimise võimalused ja vajadusel isikukaitsevahendid.
 • Järgige tavapäraseid koristus- ja ventilatsiooninõudeid (täpsemad avalike hoonete ventileerimise ja tuulutamise nõuded eriolukorras leiab siit).
 • Järgige puhastusvahendite tootja avaldatud kasutusjuhendit. Koostage vastavalt tootele puhastusgraafikud koos sagedusega erinevatele pindadele.
 • Kõik võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelge 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Kõigile teistele kohapeal teenust osutavatele isikutele (nt seadmete paigaldajad, remontijad) tagage koheselt kätepesu ja desinfitseerimise võimalused. Kaitske enda töötajaid.

 • Võimalusel lubada kaugtööle kergete respiratoorsete haigusnähtudega või lähikontaktis olnud töötajad.
 • Haige töötaja peab püsima kodus.
 • Minimeerige riskirühmadesse kuuluvate töötajate (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunsuslangusega inimesed) kokkupuudeteid teiste töölistega.
 • Koosolekute korraldamisel tagada osalejate distantsi hoidmise (2 m) võimalus.
 • Võimalusel korraldada töö ühes vahetuses või vahetuste üleandmine nii, et erinevate vahetuste töötajad üksteisega kokku ei puutuks.
 • Täita rangelt respiratoorse hügieeni nõudeid (st köhides ja aevastades katta suu ühekordse pabertaskurätikuga, mis koheselt ära visatakse. Pabertaskurätiku puudumisel katta suu ja nina varrukaga).Vältida nina ja suu puudutamist.
 • Tagada töötajatele regulaarne kätepesu võimalus ning vajadusel vahendid desinfitseerimiseks. NB! Käte desinfitseerimine ei asenda kätepesu, vaid on täiendav meede. Nakkusohutuse seisukohalt on eelistatum kuivatada käsi ühekordse kuivatuspaberi, mitte kätekuivatiga. Käte pesemisel järgida Terviseameti juhist (PDF).
 • Asetage käte desinfitseerimisvahendid töötajate liikumisteedele nähtavasse kohta. Paigaldage vastavad piltjuhised desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde.
 • Kui kätepesu ei ole võimalik, desinfitseerige võimalusel käsi minimaalselt 70% etanoolipõhise käte antiseptikumiga. Nähtavalt määrdunud käed tuleb kindlasti pesta.
 • Koostada töökeskkonna riskihinnang, millele alusel hinnake isikukaitsevahendite kasutamise vajadust erineva tööiseloomuga töötajatel. Juhised riskianalüüsi läbiviimiseks leiab Tööelu portaalist: Koroonaviirus kui bioloogiline ohutegur.
 • Vastavalt riskianalüüsile tagada töötajate juurdepääs vajalikele isikukaitsevahenditele. Sealjuures tagada, et töötajad on teadlikud isikukaitsevahendite korrektsest kasutamisest.
 • Tööriided pesta regulaarselt vastavalt ettevõtte tavakorraldusele. Haigestunu töötaja riided tuleb pesta koheselt.
 • Riideid ja teisi tööl kasutatavaid vahendeid võimalusel mitte koju viia.
 • Koostada asutuses COVID-19 juhtumipõhise käsitluse ja käitumise üldkord. Üldkorras sätestada, kuidas toimub töökollektiivis teavitamine, kui keegi on haigestunud COVID-19sse. Selleks määrab tööandja usaldusisiku, keda töötaja saab teavitada, kui tal tuvastatakse COVID-19 kahtlus või see kinnitub. Usaldusisik tuvastab koostöös TA regionaalosakonnaga, millal COVID-19 haige töökollektiivis viibis, milliseid ruume kasutas ja kellega lähikokkupuutes oli. Usaldusisikukaudu saab käivitada ka edasised tegevused vastavalt TA regionaalosakondade soovitustele -ruumide täiendava puhastamise korraldamine, inimeste kaugtööle saatmine, muu edasine töökorraldus jne.
 • Väljaspool tööaega järgida Terviseameti juhiseid.

Käsi tuleb pesta:

 • enne töö alustamist;
 • enne kuumtöödeldud või valmistoidu käitlemist;
 • pärast kuumtöötlemata toidu käitlemist või valmistamist;
 • pärast jäätmete käitlemist;
 • pärast koristamist;
 • pärast tualeti kasutamist;
 • pärast nina nuuskamist, aevastamist või köhimist;
 • pärast söömist, joomist või suitsetamist;
 • pärast raha käsitsemist.

Lähikontakt on:

 • otsene füüsiline kontakt COVID-19 haigega (nt kätlemine);
 • otsene kontakt COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud);
 • koos viibimine COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel
Viimati uuendatud: 22. Mai 2020