Language switcher

Sa oled siin

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 artikkel 8 kehtestab söödalisandite sisalduse söödas.

Täiendsöödad ja söödalmaterjaid ei tohi sisaldada söödalisandeid, mille sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat sisaldust enam kui 100 korda ning koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide puhul viis korda.

Eelsegud  sisaldavad söödalisandeid, mille sisaldus ületab täissöödas lubatud suurimat sisaldust  rohkem kui 100 korda ning koktsidiostaatikumide ja histomonostaatikumide puhul viis korda.

Söödalisandeid (v.a koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid) sisaldava eelsegu lisamismäär on  <1% (0,1- 0,9%).  Koktsidiostaatikume ja histomonostaatikume sisaldavate eelsegude lisamismäär on < 20% (0,1- 19,9%).

Näited:

Seleeni on  kõikidele loomaliikidele (määrus EÜ nr 634/2007) lubatud 0,5 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12%

≤50 mg/kg – täiendsööt

>50 mg/kg – eelsegu

Monensiinnaatrium broilerkanadele (määrus EÜ nr 109/2007), lubatud on 125 mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12%

≤625 mg/kg – täiendsööt

>625 mg/kg – eelsegu.

Erandina  võib ületada kehtestatud taset (100kordne lubatud suurim sisaldus täissöödas) üksnes erisööda puhul, juhul kui erisööda koostis vastab asjaomase kasutusotstarbe suhtes erisöötmise eesmärgile.

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019