Language switcher

Sa oled siin

Järelevalve üldine korraldus

Vastavalt toiduseadusele ning Veterinaar-ja Toiduameti (edaspidi Amet) põhimäärusele korraldab ja teostab Amet riiklikku järelevalvet kõigis käitlemisvaldkondades ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1935/2004 (128.79 KB, PDF) artikli 1 lõikes 12 nimetatud materjalide ja esemete üle. Järelevalve käigus hindab Amet toidu, toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete, nende materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise ja turustamise ning ettevõtte ja käitlemise vastavust nõuetele. Järelevalvet teostatakse üldjuhul isikule ette teatamata.
Lisaks Ametile teostab riiklikku järelevalvet teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

Veterinaar-ja Toiduameti struktuuris on keskasutus ja 15 kohalikku asutust (maakondade veterinaarkeskused). Toidu ohutuse ja kvaliteedi alase järelevalvetegevuse planeerimise ja koordineerimisega tegeleb keskasutus, ja nimelt toiduosakond. Tegevuste planeerimine põhineb käitlemisettevõtete liikidel (nt toidu veoga tegelevad ettevõtted, toidu ladustamisettevõtted, toidu valmistamisega tegelevad ettevõtted, jaekaubandusettevõtted), toidugruppidel (nt piim ja piimapõhised tooted, mesi, munatooted), toidu liikidel (nt uuendtoit, GM-toit, toidulisandid, lisaained, eritoit) ja uuringute liikidel (nt saasteained, jääkained, lisaained, mikroorganismid toidus).

Kohalike asutuste üleandeks on planeeritu eesmärgi- ja sihipärane elluviimine ning järelevalvetoimingute teostamine.

Viimati uuendatud: 30. Mai 2019