Language switcher

Sa oled siin

IUU püük ja püügisertifikaadid

Lühendiga IUU tähistatakse süsteemi ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (inglise keeles illegal, unreported and unregulated fishing) vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Süsteemi rakendatakse eelkõige kalandustoodete impordi kontrolli tõhustamise kaudu.

IUU püügi tõkestamiseks tuleb merest püütud kala ning sellest valmistatud toodete impordil Euroopa Liitu esitada kala püüdnud laeva lipuriigi vastava asutuse poolt kinnitatud püügisertifikaat. Nõude aluseks on Euroopa Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008.

Kalandustoodete ekspordil kolmandasse riiki tuleb kinnitatud püügisertifikaat esitada juhul, kui kolmas riik on sellise nõude kehtestanud. 2013. a 29. mai seisuga nõuavad püügisertifikaati Islandi Vabariik, Norra Kuningriik, Ukraina, Tuneesia, Kuveit, Tai Kuningriik, Madagaskari Vabariik ja Côte d'Ivoire Vabariik (Elevandiluurannik).

Kinnitatud püügisertifikaat tuleb esitada ka:

  • kalandustoodete kaudsel impordil, s.o juhul kui kalandustooted imporditakse Euroopa Liitu püügi sooritanud kalalaeva lipuriigist erineva kolmanda riigi territooriumilt;
  • kalandustoodete reekspordil (st eelnevalt Euroopa Liitu imporditud kalandustoodete viimisel Euroopa Liidu territooriumilt välja)

Püügisertifikaadi nõue kehtib ainult merest püütud kalast valmistatud kalandustoodetele. Nõue ei kohaldu sisevetest ja kalakasvandustest pärit kalandustoodetele. Tooted, mis ei kuulu määruse 1005/2008 artikli 2 punktis 8 sätestatud kalandustoodete alla ja millele seega ei kehti püügisertifikaadi nõue, on toodud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1010/2009 lisas XIII.

Eesti Vabariigis on määruse 1005/2008 rakendamise koordineerimise eest vastutav keskne asutus Keskkonnaministeerium.

Kalandustoodete impordil Eesti Vabariiki ja reekspordi korral Eesti Vabariigist kinnitab ja kontrollib püügisertifikaati Maksu- ja Tolliamet.

Kolmandate riikide kalalaevade lossimise korral kinnitab ja kontrollib püügidokumente (st eelteateid, lossimisdeklaratsioone ja püügisertifikaate) Keskkonnainspektsioon.

Juhul kui Eesti kalalaevade püütud kala ja kalandustoodete ekspordil on vaja püügisertifikaati, kinnitab selle Veterinaar- ja Toiduamet.

Viimati uuendatud: 20. Mai 2019