Language switcher

Sa oled siin

Püügisertifikaadi täitmine ja kinnitamine

Kaluri kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaadid kinnitab see Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlik keskus, kes väljastas kalapüügiloa eksporditava kala püügiks.

Kalalaeva kalapüügiloa alusel püütud kala püügisertifikaate kinnitavad Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna töötajad Tallinnas aadressil Väike-Paala 3.

Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt Veterinaar- ja Toiduametile kinnitamiseks.

Veterinaar- ja Toiduamet kinnitab püügisertifikaadi 3 tööpäeva jooksul, täites jaotised 1 ja 9, ning tagastab kinnitatud püügisertifikaadi eksportijale.

Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab püügisertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse. Edastamisel tuleb järgida määruse 1005/2008 artiklis 16 ja määruse 1010/2009 VI lisas kehtestatud tähtaegu.

Viimati uuendatud: 2. August 2019