Language switcher

Sa oled siin

Järelevalve korraldus

Mahepõllumajanduse seaduse kohaselt teostavad mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riiklikku järelevalvet Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Pädevused kahe ametkonna vahel on jaotatud järgnevalt:

Põllumajandusamet (PMA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1. taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega;
2. loomakasvatusega;
3. mesindusega;
4. sööda esmatootmisega;
5. oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega;
6. seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1. toidu ettevalmistamisega (st. mahetoidu säilitamise ja/või töötlemisega ning pakendamise, märgistamise ja/või mahe märgistusel muudatuste tegemisega seotud toimingud). Ettevalmistamine tähendab sisuliselt toidu müügiks ettevalmistamist;
2. toitlustamisega;
3. sööda tootmisega turuleviimise eesmärgil;
4. toote turuleviimisega (sh. import, eksport, mahetoidu/mahesööda e-poed);
5. pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet toodetel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Viimati uuendatud: 13. September 2020