Language switcher

Sa oled siin

Järelevalve korraldus

Mahepõllumajanduse seaduse kohaselt teostavad mahepõllumajanduse valdkonnas tegeleva isiku üle riiklikku järelevalvet Põllumajandusamet ja Veterinaar- ja Toiduamet.

Pädevused kahe ametkonna vahel on jaotatud järgnevalt:

Põllumajandusamet (PMA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1. taimekasvatusega, sealhulgas mitteharitavalt alalt taimede või seente korjamisega
2. loomakasvatusega
3. mesindusega
4. sööda esmatootmisega
5. oma ettevõttes toodetud töötlemata põllumajandustoote pakendamise ja turuleviimisega
6. seemne ja paljundusmaterjali tootmise, ettevalmistamise ja turuleviimisega.

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab järelevalvet isiku üle, kes soovib tegeleda mahepõllumajandusliku:
1. toidu ettevalmistamisega (st. mahetoidu säilitamise ja/või töötlemisega ning pakendamise, märgistamise ja/või mahe märgistusel muudatuste tegemisega seotud toimingud). Ettevalmistamine tähendab sisuliselt toidu müügiks ettevalmistamist.
2. toitlustamisega
3. sööda tootmisega turuleviimise eesmärgil
4. toote turuleviimisega (sh. import, eksport, mahetoidu/mahesööda e-poed)
5. pakendamata toote turustamisega lõpptarbijale.

Lisaks Veterinaar- ja Toiduametile teostab järelevalvet toodetel mahepõllumajandusele viitava teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle jaekaubandusettevõttes Tarbijakaitseamet.

Viimati uuendatud: 11. Juuni 2019