Language switcher

Kala esmakokkuost

Kala esmakokkuostuks nimetatakse kala esmakordset müüki pärast kala püüdmist.

Kala esmakokkuostuks ei loeta kala ostmist ühe ööpäeva jooksul oma tarbeks koguses kuni 30 kg.

Esmakokkuostuga võib tegeleda äriregistris registreeritud ettevõtja, kes vastab järgmistele nõuetele:

  • kala käitlemisega seotud ettevõte või selle osa on toiduseaduse alusel tunnustatud;
  • ettevõtja on toiduseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes või
  • ettevõtja on söödaseaduse alusel teavitanud järelevalveasutust kala käitlemisest oma ettevõttes.

Ettevõtete tunnustamisega tegelevad Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) maakondade veterinaarkeskused.

Esmakokkuostjal tuleb kala ostmisel täita esmakokkuostukviitung ja esitada see Veterinaar- ja Toiduametile  kas paberkandjal või elektroonselt.

Peale kala esmakokkuostu 48 tunni jooksul peavad kviitungi esitama esmakokkuostjad, kelle kalandustoodet aastakäive on alla 200 000 euro.

Esmakokkuostjad, kelle kalandustoodete aastakäive ületab 200 000 eurot, on kohustatud andmed esitama elektrooniliselt 24 tunni jooksul peale kala esmakokkuostu. Täpsem info kutselise kalapüügi registri (KIR) ja elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) teemalehel.

Esmakokkuostukviitungite raamatuid väljastavad kalapüügi ja turukorralduse osakonna piirkondlikud keskused.

Taotlus esmakokkuostukviitungite raamatute väljastamiseks (15.92 KB, DOCX)

Juhend esmakokkuostukviitungi täitmiseks

Viimati uuendatud: 2. August 2019