Language switcher

Kala üleandmine

Juhul kui kala antakse üle firmasiseselt ilma ostutehinguta (st esmakokkuostu ei toimu ja kala omanik ei muutu), tuleb täita üleandmisdeklaratsioon ja esitada see Veterinaar- ja Toiduametile  kas paberkandjal või elektroonselt.

Peale kala üleandmist 48 tunni jooksul peavad kviitungi esitama kalapüügiloa omanikud, kelle kalandustoodete aastakäive on alla 200 000 euro.

Kalapüügiloa omanikud, kelle kalandustoodete aastakäive ületab 200 000 eurot, on kohustatud andmed esitama elektrooniliselt 24 tunni jooksul peale kala üleandmist. Täpsem info kutselise kalapüügi registri (KIR) ja elektroonilise raporteerimise süsteemi (ERS) teemalehel.

Üleandmisdeklaratsioonide raamatuid väljastavad kalapüügi ja turukorralduse osakonna piirkondlikud keskused.

Taotlus üleandmisdeklaratsioonide raamatute väljastamiseks (15.92 KB, DOCX)

Juhend üleandmisdeklaratsiooni täitmiseks

Viimati uuendatud: 2. August 2019