Language switcher

Sa oled siin

Kalalaevade register

Kalalaevade register (KLR) on Veterinaar- ja Toiduameti hallatav register, kuhu on koondatud andmed kutselisel kalapüügil kasutatavate laevade kohta. Kalalaevade registri andmed on avalikud, välja arvatud laevaga seotud isikuid puudutav info.

Kutseliseks kalapüügiks merel võib kasutada ainult sellist kalalaeva, mis on kantud kalalaevade registri meresegmentidesse.

Kalalaevade registris on kalalaevad jaotatud pikkuse ja püügipiirkonna alusel viide alajaotusesse ehk segmenti.

  • 4S1 – laevad, mida kasutatakse Läänemerel ning mille üldpikkus on 9 m või üle selle, kui laeval kasutatakse traalpüünist ja laevad, mille üldpikkus on 15 meetrit ja üle selle , kui laeval kasutatakse nakkepüünist.
  • 4S2 – laevad, mille üldpikkus on alla 15 m ning mida kasutatakse Läänemerel kalapüügil agarikutragi ja pasiivpüünistega.
  • 4S3 – laevad, mille üldpikkus on 24 m või üle selle ning mida kasutatakse merel (kuid mitte Läänemerel).
  • 4S4 – siseveekogudel kasutatavad laevad.
  • 4S5 – vesiviljelusel merel kasutatavad laevad.
Viimati uuendatud: 20. Mai 2019