Language switcher

Sa oled siin

Eesti kalalaevaregister

Segmentide 4S1, 4S2 ja 4S3 (ehk meresegmentide) puhul on kalalaevade registrisse lisamisele kehtestatud piirangud. Siseveekogude segmendis 4S4 ja 4S5 taolisi piiranguid kalalaeva registrisse kandmisel ei ole.

Meresegmentidesse saab laeva kanda kahel juhul:

  • kui eelnevalt on sama suure või suurema püügivõimsusega (arvestatakse peamasina mootorivõimsuse – kW – ja kogumahutavuse – GT – järgi) laev või laevad sellest segmendist välja kantud. Sellisel juhul on uue laeva registrisse kandmise õigus isikul, kes laeva registrist välja kandis, või isikul, kellele ta selle õiguse loovutas;
  • kui laeva registrisse kandmise õigust omav isik ei ole 36 kuu jooksul pärast laeva registrist välja kandmist kasutanud ära võimalust kanda uus laev registrisse. Tähtaja möödumisel otsustab Maaeluministeerium, millises segmendis vabanenud võimsus kasutamiseks määrata. Maaeluminister võib kehtestada korra ja tingimused, kes saavad laeva registrisse kandmist taotleda. Kui korda ei kehtestata, võivad laeva registrisse kandmist taotleda kõik isikud.

Laeva kandmiseks kalalaevaregistrisse tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • liiklusregistri (ARK) registreerimistunnistus või laevakinnistusraamatu väljavõte;
  • alla 12 m kogupikkusega laeva puhul Veeteede Ameti mõõtekiri.

Mõõtekiri väljastatakse mahutavuse arvutuse alusel. Mahutavuse arvutusi teevad Veeteede Ameti tunnustatud ettevõtjad. Tunnustatud ettevõtjate loetelu on üleval Veeteede Ameti kodulehel. Lisainfot tunnustatud ettevõtjatest, kellel on õigus koostada mahutavuse arvutusi, saab piirkondlikest keskustest.

Kalalaevade registrisse kandmise ning registris oleva laevaga toimingute tegemise õigus on kalalaeva omanikul, tema poolt kirjalikult volitatud isikul või laeva valdajal. Kalalaeva omanik või valdaja peab olema äriregistris ettevõtjana registreeritud.

Taotluste esitamisel saab kasutada ka allpool olevaid vorme. Vormide näidised on kasutamiseks soovituslikult.

Taotlus kalalaeva kandmiseks kalalaevade registrisse (15.35 KB, DOCX)

Kalalaevade registrisse juurdetoomise õiguse loovutamise kokkulepe (42.87 KB, RTF)

Kalalaevaregistriga seotud taotlusi võtavad vastu kõik Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi- ja turukorralduse osakonna piirkondlikud keskused. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kalapüügi- ja turukorralduse osakonnaga.

Viimati uuendatud: 2. August 2019