Language switcher

Sa oled siin

Kutselise kalapüügi register (KIR)

Kutselise kalapüügi register on oluline osa kalapüügiga seonduvate andmete esitamise, edastamise ja säilitamise süsteemist. Siin  säilitatakse kutselise kalapüügiga seonduvaid andmeid (püügipäevikud, lossimisdeklaratsioonid, kala esmakokkuostu, üleandmise ja transpordi andmed).

Kaluri kalapüügiloa alusel püüdjad, kala esmakokkuostjad ja vedajad peavad kalapüügipäeviku lehed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostkviitungid ja veodokumendid esitama Veterinaar-ja Toiduametile seaduses kehtestatud aja jooksul peale püügitegevuse lõppemist või tehingu sooritamist. VTA kalapüügi- ja turukorralduse osakonna peaspetsialistid sisestavad seal olevad andmed KIRi.

Samas on kaluri kalapüügi loa alusel võimalik püügipäeviku lehel ja üleandmisdeklaratsioonil olevad andmed ise KIR-i sisestada veebi kaudu. Samuti saavad kala esmakokkuostjad ja transportijad ise sisestada andmeid KIRi. Andmed tuleb sisestada dokumentide esitamiseks ette nähtud aja jooksul. Kui sisestatakse ise andmeid KIRi, siis paberdokumente VTA-le ei esitata, vaid säilitatakse esitaja juures.

KIRi kaudu andmete esitamiseks on vaja kalanduse infosüsteemi kasutajaõigust.

KIRi kasutajaõiguse saamiseks peab ettevõtja täitma kalapüügiga seotud andmete elektroonilise esitamise taotluse ning määrama kasutajad, kellel on õigus ettevõtte nimel andmeid esitada.

Andmete esitamiseks volitatud töötaja lahkumisel ettevõttest tuleb Veterinaar- ja Toiduametile esitada taotlus tema kasutajaõiguse lõpetamiseks ning määrata uus kasutaja.

Taotlusi vaatavad läbi ning kasutajatunnuseid väljastavad Veterinaar- ja Toiduameti kalapüügi-  ja turukorralduse osakonna peaspetsialistid Irina Belova, Katri Spirka, Marilin Koppel, Kaidi Kaljula ja nõunik Lya Mägi.

Digitaalselt allkirjastatud (kaks allkirja: ettevõtte  allkirjaõiguslik esindaja ja volitatu) taotlused võib saata ka meilitsi aadressil ers.haldus@vet.agri.ee.

Kasutusõiguse taotlemise vormid:

Andmete elektroonilse esitamise taotlus (22.84 KB, DOCX)

Kasutusõiguse lõpetamise taotlus (21.13 KB, DOCX)

Viimati uuendatud: 4. Juuni 2019