Language switcher

Sa oled siin

Kvaliteediklasside määramine

Lihakehade kvaliteediklasside määramise eesmärgiks on lihakeha väärtuse objektiivne hindamine.

Kvaliteediklassid on kehtestatud veise- sea- ja lambarümpade hindamiseks.

Rümpade kvaliteediklassidesse määramine on vajalik EL-i turusekkumise meetmete ning veise- ja vasikaliha-, sealiha- ja lambalihasektoris hindade registreerimiseks, et parandada turu läbipaistvust.

Rümpade kvaliteediklassidesse määramine annab loomapidajatele ühtsed alused tapale viidud veiste, sigade või lammaste eest makstava hinna määramiseks. Selleläbi loomapidajate õiglase ja erapooletu tasustamise. Samas stimuleerib rümba eest kvaliteedi alusel maksmine tootma kvaliteetsemat liha.

Rümbad jaotatakse S-E-U-R-O-P süsteemi alusel klassidesse, kusjuures S tähistab kõige lihakmat ja P kõige vähem lihakat rümpa.

Rümpade klassifikatsioon tagab EL-i riikides ühesuguse hinnainfo kogumise ja töötlemise.

Kvaliteediklasside määramist toimetatakse tunnistatud lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt üle 55 kaheksa kuu vanuse või vanema veise, üle 200 nuumsea või üle 80 lamba nädalas.

Kvaliteediklassidesse määramise plussid:

 • annab objektiivse pildi turul kaubeldava liha kvaliteedist;
 • tootjale on tagatud õiglane ja üheselt arusaadav tasu;
 • aitab kaasa liha kvaliteedi paranemisele (põhirõhk tailiha osakaalu suurendamisel);
 • paremini tasustatav kvaliteetliha stimuleerib talunikke rohkem kasvatama lihatõugu veiseid;
 • lihatööstuses võimaldab paremini organiseerida tootmist, töötlemist ning turustamist;
 • aitab paremini korraldada lihahindade kogumist ja nende võrdlust;
 • muudab hinnanoteeringud Eestis ja kogu EL-is ühtlaselt arusaadavaks ja võrreldavaks;
 • lihtsustab turu-uuringute ja -analüüside tegemist;
 • võimaldab tapaettevõtetel turutoetusmeetmes (eraladustamine, sekkumiskokkuost, eksporditoetused) osalemist.

Kvaliteediklasside määraja peab olema Veterinaar- ja Toiduameti poolt koolitatud tunnustatud.

Kvaliteediklasside määraja tegevust kontrollib järelevalve raames Veterinaar- ja Toiduamet.

2019. aasta jaanuari seisuga kasutavad SEUROP-süsteemi veiserümpade kvaliteediklasside määramisel:

 • AS HKScan Estonia
 • Atria Eesti AS
 • OÜ Saaremaa Lihatööstus
 • ARKE Lihatööstus AS
Viimati uuendatud: 13. August 2020