Language switcher

Searümbad

Searümpade klassifitseerimine toimub tailihasisalduse mõõtmise seadme abil.

Nendeks seadmeteks on UltraFom 300 ja Intrascope.

UltraFom 300 (UF300)

UF300 on ultraheli kasutamisel põhinev seade, mis on ühendatud vastava tarkvaraga varustatud arvutiga, kus tailihasisalduse määramise valemi abil arvutatakse tailihasisaldus searümbas. UF300 on varustatud 64 ultrahelisensoriga.

Seadme mõõteulatus on pekipaksuse mõõtmise korral 5-50mm ja tailihasisalduse mõõtmise korral 30-100mm. UF300 võimsus on kuni 1000 searümpa tunnis.

Tailihasisalduse mõõtmist teostatakse viimase rinnalüli ning esimese nimmelüli ning 3. ja 4. kaudaalse rinnalüli vahelt 7 cm poolitusjoonest. Seadmes peab kasutama järgmist, 12. aprilli 2005. a Komisjoni Otsusega 2005/308/EC (searümpade liigitusmeetodite lubamise kohta Eestis) kehtestatud valemit:

Y = 64,19701 – 0,39379 × X2 + 0,08082 × X3 – 0,33910 × X4

milles:
Y – tailihasisaldus, %
X2 – peki paksus millimeetrites viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli kohal, 7 cm poolitusjoonest;
X3 – lihaskoe paksus millimeetrites viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel, 7 cm poolitusjoonest;
X4 – peki paksus millimeetrites saba poolt 3. ja 4. rinnalüli vahel 7 cm poolitusjoonest.

Intrascope

Intrascope on mehhaaniline searümpade tailihasisalduse mõõtmise seade, mis ei ole ühendatav arvutiga ja mis sobib eelkõige väiksema võimsusega tapamajadele.
Intrascope’i mõõtmistulemuse loeb klassifitseerija seadme kalibreeritud mõõtetrumlilt, millelt on näha peki paksus millimeetrites.

Seadme mõõtmiskoht on viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel 7 cm rümba poolitusjoonest. Intrascope’i mõõtmistulemuste tailihaprotsendiks ümberarvutuseks peab kasutama valemit:

Y = 69,09083 – 0,74785 × X1

milles:
Y – tailihasisaldus, %
X1 – peki paksus viimase rinnalüli ja esimese nimmelüli vahel 7 cm poolitusjoonest.

 

Searümpade algtöötlemine ja klassifitseerimine SEUROP süsteemi põhiselt (1.86 MB, PDF)

Viimati uuendatud: 6. Juuni 2019