Language switcher

Sa oled siin

Geograafilise tähise kaitse

Kogu Euroopas valmistatakse hulgaliselt suurepäraseid toidutooteid ning toite.

Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud hea mainega toit võib aga sattuda turul konkureerima samalaadsete toodetega, mis esitavad end algupärase tootena ning võtavad sama nime. Selline ebaõiglane konkurents heidutab tootjat ning eksitab tarbijat.

Seetõttu loodi Euroopa Liidus 1992. aastal kaitstud päritolumärgiste, kaitstud geograafiliste ja garanteeritud traditsiooniline eritunnuse märgisüsteem, mis võimaldab ettevõtetel oma toodet ebaõiglase konkurentsi eest kaitsta.

Registreeritud tooteid kaitstakse otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil väärkasutamise eest (sh imiteerimise eest).

Keelatud on kasutada tõlgitud geograafilist tähist ja geograafilist tähist, millele on lisatud väljend “liiki”, “laadi”, “maitsega” või muu samalaadne väljend, mis võib eksitada tarbijat ning seeläbi kahjustada algupärase toote mainet ja turupositsiooni. Kaitstakse ka muude toote lähtekohta, päritolu, laadi või olulisi omadusi käsitlevate valede või eksitavate märgete eest (nt pakendil või reklaamis).

Kaitstud tooted ja  tootenimetused kantakse registrisse, kus on kirjeldatud nende geograafiline päritolu või traditsiooniline iseloom. Registreeritud nime võivad kasutada kõik tootjad, kes asuvad konkreetses geograafilises piirkonnas ja toodavad registreeritud spetsifikatsioonile vastavat toodet.

Geograafiliste tähised jaotuvad vastavalt kaitse ulatusele alljärgnevalt:

  1. Eestis registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset Eesti territooriumil.
  2. EL-i seadusandluse alusel registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset kogu Euroopa Liidu territooriumil.

Taotlusi Eesti territooriumil õiguskaitset omavate geograafiliste tähiste registreerimiseks saab esitada Patendiametile.

Taotlusi kogu EL-i territooriumil kaitset omavate geograafiliste tähiste registreerimiseks saab esitada Maaeluministeeriumile.

Kaitse tagatakse toote registreerimise, spetsifikaadile vastavuse kontrolliga ning järelevalvega erinevates käitlemisetappides.

Registreeritud toodete õiguspärase kasutamise üle teeb järelevalvet Veterinaar- ja Toiduamet.

Viimati uuendatud: 29. August 2019