Language switcher

Sa oled siin

Riiklik alkoholiregister

Käideldav alkohol tuleb kanda riiklikusse alkoholiregistrisse.

Registrikande taotlus esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile. Koos taotlusega peab esitama

  • tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul:

* volitatud labori väljastatud katseprotokolli (20.45 KB, XLSX) (viinamarjaveinide puhul võib selle asendada saatedokumendiga);
* alkohoolse joogi tarbijapakendil kasutatavate etikettide näidised või värvifotod;
* imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni originaali tootenäidise impordi kohta;
* Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

  • tarbijapakendisse pakendamata alkohoolse joogi puhul:

* volitatud labori väljastatud katseprotokolli (viinamarjaveinide puhul võib selle asendada saatedokumendiga),
* imporditud alkoholi puhul tollideklaratsiooni,
* Eestisse toimetatud ühenduse alkoholi puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse §-s 45 sätestatud saatelehe.

Taotlust on võimalik esitada

  • paberkandjal

Taotlusi võetakse vastu tööpäeviti kell 9.00-16.00 Väike-Paala 3, Tallinn.

Iseteeninduskeskkonnale on vaikimisi juurdepääs ettevõtte juhatuse liikmel, kes saab registri kasutamiseks anda volitused (218.94 KB, PDF) ka teistele ettevõtte töötajatele.

 

Registrisse kandmise taotlemise eest tasutav riigilõiv on 10€ toote kohta.

Registrisse kandmine otsustatakse 10 tööpäeva jooksul alusdokumentide ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates.

Alkohoolne jook tuleb uuesti registrisse kanda selle tarbijapakendi märgistusel esitatud kohustusliku teabe muutumisel (v.a. tootjapoolse partii tähistuse või selle asukoha muutumisel).

Registrikanne kehtib 5 aastat.
Registrikande kehtivuse pikendamiseks tuleb esitada vähemalt 30 päeva enne kande kehtivuse lõppemise kuupäeva vabas vormis taotlus pikendamist vajavate toodete registrikande numbritega posti, käsi-posti või digitaalselt allkirjastatuna e-posti (vet@vet.agri.ee) teel.

Registrikande pikendamise taotlust on võimalik esitada ka alkoholiregistri iseteeninduskeskkonna kaudu.

Registrikande pikendamise eest tasutav riigilõiv on 4 € ühe toote kohta.

Eestis teostavad alkoholianalüüse registrikande taotlemiseks:
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium (Kreutzwaldi 30, Tartu).
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Kesklabor (Marja 4d, Tallinn).

Loetelu ametlikest asutustest ja laboratooriumidest, mille on heaks kiitnud või määranud kolmandad riigid eesmärgiga koostada dokumendid, mis peavad kaasnema iga ühendusse imporditava veinipartiiga (PDF)

Liikmesriikide nimetatud selliste laborite loetelu, mis on volitatud tegema ametlikke analüüse veinisektoris (PDF)

Viimati uuendatud: 21. August 2020