Language switcher

Sa oled siin

Toit

Mahetoidud on tooted/saadused, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline").

Tooteid võib mahedana turustada siis, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Ülejäänud 5% t saavad olla koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna. Nimekirja nendest koostisosadest leiab määruse 889/2008 lisast IX. Samast määrusest leiab ka mahetoodetes lubatud lisaained ja abiained.

Mahesaadused peavad olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.

Tootel võivad mahedale viidata need toidukäitlejad, kelle tegevus ka mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud.

Viimati uuendatud: 3. Juuni 2019