Language switcher

Sa oled siin

Käitlemine ja müük

Mahepõllumajandusliku käitlemise põhinõuded on ühesugused kogu Euroopa Liidus ning sätestatud Euroopa Nõukogu (EÜ) määruses nr 834/2007, Euroopa Komisjoni (EÜ) määruses nr 889/2008, milles on sõnastatud mahepõllumajanduse olulisemad põhimõtted ja detailsed nõuded. Lisaks EL määrustele reguleerivad Eesti mahepõllumajandust mahepõllumajanduse seadus ja selle rakendusaktid. Õigusaktid ja lisainfot nende kohta leiab Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Mahetoidu valmistamise korral jagatakse toidus kasutatav tooraine ehk koostisosad erinevatesse gruppidesse:

  • Põllumajanduslikud koostisosad, milleks on kõik põllumajandustootmisest pärinevad töötlemata ja töödeldud saadused (näiteks jahud, liha, piimatooted, maitsetaimed). Põllumajanduslikuks koostisosaks loetakse ka alkohol ning pärm. Põllumajanduslikud koostisosad jagunevad omakorda mahepõllumajanduslikeks ja mittemahepõllumajanduslikeks.
  • Mittepõllumajanduslikud koostisosad, milleks on lisaained, abiained jms ained, mis ei pärine põllumajandustootmisest (näiteks toiduvärvid, magusained, sidrunhape jm).
  • Joogivesi ja keedusool (KCl või NaCl), mis on maheseaduse kohaselt käsitletavad erandina, mida ei loeta ei põllumajanduslikuks ega mittepõllumajanduslikuks koostisosaks ning mida on alati lubatud kasutada.

Mahepõllumajanduslike toodete valmistamisel võib kasutada ainult valitud hulgal mittepõllumajanduslikke koostisosi (nt. ensüüme, lisaaineid) ja põllumajanduslikke koostisosasid (nt. koolapähklid, tammetõrud, roseepipar jms), mida ei ole mahedana turul saadaval. Mahepõllumajanduslikult toodetud saadaval olevat koostisosa ei ole lubatud asendada tavaliselt toodetud koostisosaga ehk tavatoiduga.

Nimekirja koostisosadest, mida ei ole mahedana turul saadaval  leiab määruse 889/2008 lisast IX, seda lisa uuendatakse jooksvalt.

Mahepõllumajanduslikus toidus kasutada lubatud lisaainete ja töötlemise abiainete loetelu leiab sama määruse 889/2008 VII lisa A ja B osadest. Teatud lisaainete kasutamine on siiski vajalik toote struktuuri ja säilivuse tagamiseks.

Toitu võib toote nimetuses mahepõllumajandusele viitavalt turustada siis, kui toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest. Ülejäänud 5%  saavad olla põllumajanduslikud koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna.

Kontrolli, kas sisseostetud tooraine on ikka mahe ja toote tarnija omab mahetunnustust! Seda saad teha siit: Mahepõllumajanduse register


GMO ja ioniseeriva kiirguse kasutamise keeld
Geneetiliselt muundatud organismide, nendest koosnevate või neid sisaldavate toodete, samuti geneetiliselt muundatud organismidest või nende abil saadud, kuid geneetiliselt muundatud organisme mittesisaldavate toodete ning ioniseeriva kiirguse kasutamine mahepõllumajanduses on keelatud.

Viimati uuendatud: 3. Juuni 2019