Language switcher

Sa oled siin

Märgistamine

Sõnaga «ökoloogiline» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «öko», sõnaga «mahe» või liitsõnaga, mille täiendsõna on «mahe» või muul viisil mahepõllumajandusele viitavalt võib märgistada toitu, mis on toodetud ja ettevalmistatud mahepõllumajanduse seaduse nõuete kohaselt.

Isikul, kelle tegevus on mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud ning vastab kehtivatele nõuetele, on õigus toidu või toote märgistusel viidata selle mahepõllumajanduslikule päritolule.

Mahetoode


Mahetoote märgistusel ja reklaamil võib kasutada mõisteid "mahe" ja "öko" või nende tuletisi (nt "mahepõllumajanduslik", "ökoloogiline"). Seda aga vaid juhul, kui töödeldud toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% pärit mahepõllumajandusest (NB! Ülejäänud 5% saavad olla põllumajanduslikud koostisosad, mida ei ole võimalik hankida mahepõllumajanduslikult toodetuna, vt.lehekülge käitlemine ja müük). Samuti peavad saadused olema kasvatatud mahepõllumajandusele ülemineku aja läbinud maal või pärinema üleminekuaja läbinud loomadelt.

Kõikidele tingimustele vastava mahetoote pakendil peab olema Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähis ja järelevalveasutuse kood.

Olenevalt tooraine päritolust tuleb kasutada päritolutähist "Eesti põllumajandus", "ELi põllumajandus", "ELi-väline põllumajandus või "ELi-sisene/-väline põllumajandus".
Lisaks võib kasutada ka Eesti ökomärki.

Näide: Maheviiner
Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis*, roosuhkur*, vürtsid*, köögiviljapuljong*, punapeedipulber*, starterkultuur*.
* Kontrollitud mahepõllumajandusest.

Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toode


Kui töödeldud toidus on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%, ei või viidata mahepõllumajandusele toote müüginimetuses. Küll aga võib kasutada viidet mahepõllumajandusele koostisosa juures koostisosade loetelus. Ära tuleb märkida mahepõllumajanduslike koostisosade koguprotsent põllumajanduslike koostisosade üldkogusest. Pakendil peab olema ka järelevalveasutuse kood.
Mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavate toodete puhul ei tohi kasutada Euroopa Liidu mahelogo, päritolutähist ega Eesti riiklikku ökomärki.
Mahepõllumajandusliku toitlustamisega tegelevates ettevõtetes kasutatakse toidu valmistamisel mahepõllumajanduslikke koostisosi ja viidatakse sellele menüüs vastavalt kehtivatele nõuetele.

Näide: Viiner
Koostisosad: mahesealiha* (51%), maheveiseliha* (20%), vesi, lõssipulber*, meresool, kartulitärklis, suhkur, vürtsid, köögiviljapuljong,  punapeedipulber, starterkultuur.

* 81 % põllumajanduslikest koostisosadest pärineb mahepõllumajandusest.
EE-ÖKO-02

ELi mahetoote logo


Pakendatud mahetoidu müümise puhul on kohustuslik kasutada ELi mahetoote logo. Logoga samale vaateväljale peab olema lisatud järelevalveasutuse koodnumber ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta (Joonis 1). Täpsemat infot mahepõllumajandusliku tootmise logo kohta saab lugeda EL-i mahepõllumajanduse veebilehelt. Juhendi EL logo kasutamise kohta võid leida siit. (PDF)


Joonis 1. Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo


Järelevalveasutuste koodnumber
Järelevalveasutuse koodnumbrid on kehtestatud Põllumajandusministri 17. juuni 2014. a määrusega nr 37 “Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koondnumbrid”, mille kohaselt on koodid vastavalt järelevalveasutusele:

  • Põllumajandusamet: EE-ÖKO-01
  • Veterinaar- ja Toiduamet: EE-ÖKO-02

Rahvusvaheliste toodete ja mitmekeelsete pakendite märgistusel esitatakse vaid ühe kontrollasutuse kood st. selle kontrollasutuse kood, mis teostab järelevalvet toote viimase valmistusetapi ehk toote pakendamise või märgistamise üle.
Euroopa Liitu imporditud mahetoodetel kasutatakse Euroopa komisjoni poolt kolmandatele riikidele antud tunnuskoode. Kolmandatest riikidest pärinevate toodete puhul algab tunnuskood kolmandat riiki tähistava lühendiga vastavalt rahvusvahelisele kahetäheliste riigikoodide standardile ISO 3166 (Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised).


Eesti ökomärk


Eestis on kasutusel mahepõllumajandusele viitava märgina ökomärk:

Ökomärk peab vastama Põllumajandusministri 5. detsembri 2006 a määruse nr 105 “Mahepõllumajandusele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord” lisas toodud etalonile. Lubatud on kasutada ka mustvalget ökomärki.

Ökomärki võib kasutada tunnustatud ettevõttes mahepõllumajanduse nõuete kohaselt toodetud ja ettevalmistatud põllumajandussaaduse ja -toote märgistamisel.
Ökomärki ei kasutata mahepõllumajandusele üleminekuajal toodetud põllumajandussaaduse ja –toote ning valmistatud toote puhul põllumajanduslikest koostisosadest vähem kui 95% mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toote märgistamisel.

Lisainfot mahetoote märgistuse kohta võite lugeda ja eesti ökomärgi failid võite alla laadida Maaeluministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 23. August 2019