Language switcher

Sa oled siin

Kalapüügitoodete ladustamisabi

Euroopa Liidu turukorralduslike meetmete eesmärk on toetada kalanduse tootjaorganisatsioonide tegevust, parandada tootjaorganisatsioonide liikmete toodangu turustustingimusi ning aidata edendada jätkusuutlikku püüki ja vesiviljelust.

Kilu ja räime tootmisega tegelevad tootjaorganisatsioonid said ajavahemikus 28. detsember 2015 – 8. jaanuar 2016 taotleda Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 rakenduskava ladustamisabi meetmest toetust kalapüügitoodete ladustamiseks perioodil 2014–2018.

Kalapüügitoodete ladustamisabi eesmärgiks on leevendada turutõrgete tagajärjel tekkivaid toodangu turustamisraskusi, kompenseerides tootjaorganisatsioonide tehtavaid kulutusi kala ajutisel ladustamisel, et toodang hiljem taas turule tagasi suunata.

Ladustamisabi toetuseks kõlblikud kalapüügitooted peavad:

  • vastama ühistele turustusnormidele, mis võivad olla seotud toodete kvaliteedi, mõõdu, massi, pakendi, esitusviisi või märgistamisega;
  • olema inimtoiduks piisavalt kvaliteetsed;
  • pärast turult kõrvaldamist olema töödeldud külmutamise teel;
  • olema ladustatud vähemalt viis päeva;
  • pärast ladustamist olema turustatud inimtoiduna.

Kui toetuse saaja otsustab kalapüügitoodet ajutiselt ladustada, teavitab ta oma tegevusest viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit.

Veterinaar- ja Toiduametile esitatavad teavitusvormid on järgmised:

Viimati uuendatud: 6. Juuni 2019