Language switcher

Sa oled siin

Või ja lõssipulbri eraladustamine

Eraladustamise toetust antakse juhul, kui PRIA-ga eraladustamise lepingu sõlminud taotleja eemaldab turult toote ning ladustab seda enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.

Toetust antakse:

  • võile, mis on valmistatud otse ja üksnes lehmapiimast saadud koorest, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 80 % massist, rasvata piimakuivaine sisaldus kõige enam 2 % massist ja veesisaldus kõige rohkem 16 % massist;
  • lõssipulbrile, mis sisaldab kuni 1,5 % rasva ja 5 % vett ning mille rasvata kuivaine proteiinisisaldus on vähemalt 34 %.

Eraladustatava põllumajandustoote vastavust koostis- ja kvaliteedinõuetele ning põllumajandustoote hoiu- ja säilitusruumi nõuetekohasust kontrollib oma pädevuse piires Veterinaar- ja Toiduamet.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013 , millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotis;

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, 18. mai 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas;

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas;

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/149, 15. november 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 riikliku sekkumise raames kokkuostuks ja eraladustamistoetuse saamiseks kõlbliku piima ja kõlblike piimatoodete koostisele esitatavate nõuete ning asjaomaste toodete kvaliteedinäitajate osas

Maaeluministri 02.11.2016 a. määrus nr 63 „Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord“

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019