Language switcher

Sa oled siin

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost on Euroopa Ühenduse turukorralduslik meede, mida rakendatakse piimasektori toetamiseks. Sekkumiskokkuostu eesmärk on stabiliseerida piimatoodete turgu, tagades tootjale minimaalse hinnataseme toodetud või ja lõssipulbri eest.

Kokkuostuks pakutavat võid ja lõssipulbrit toota sooviv isik peab olema Toiduseaduse alusel Veterinaar- ja Toiduameti poolt tunnustatud ning omama sekkumisameti – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) poolset heakskiitu. Pakkumine kokkuostuks tuleb esitada PRIA-le.

Või ja lõssipulbri sekkumiskokkuost võib toimuda 1. märtsist kuni 30. septembrini.

Toetust antakse:

  • võile, mis on valmistatud otse ja üksnes lehmapiimast saadud pastöriseeritud koorest, mille piimarasvasisaldus on vähemalt 82 % massist ja maksimaalne veesisaldus 16 % massist;
  • lõssipulbrile, mis on valmistatud pihustusmeetodil Euroopa Liidus toodetud lehmapiimast saadud lõssist ning mille valgusisaldus on vähemalt 34 % rasvata kuivekstrakti massist.

Veterinaar- ja Toiduamet kontrollib vastavalt oma pädevusele kokkuostetavate põllumajandustoodete vastavust kvaliteedi ja koostise nõuetele, käitleja käitlemisruumide, sh. hoiu- ja säilitusruumide ning sekkumiskeskuste ja –ladude nõuetekohasust. Kohapealseid kontrolle teostavad Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametnikud.

Turukorraldustoetuste järelevalve meetmete raames võetud proove uuritakse nõutavate parameetrite suhtes Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis.

Õigusaktid:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, 17. detsember 2013 , millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 II osa I jaotis;

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1240, 18. mai 2016, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas;

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas;

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/149, 15. november 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 riikliku sekkumise raames kokkuostuks ja eraladustamistoetuse saamiseks kõlbliku piima ja kõlblike piimatoodete koostisele esitatavate nõuete ning asjaomaste toodete kvaliteedinäitajate osas

Maaeluministri 02.11.2016 a. määrus nr 63 „Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord“

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus

Viimati uuendatud: 26. Mai 2019