Language switcher

Sa oled siin

Või ja lõssipulbri sertifitseerimine

Eestis toodetud või ja lõssipulbri pakkumise korral sekkumiskokkuostuks mõnes teises liikmesriigis on nõutav kvaliteedisertifikaat, mille väljastab Veterinaar- ja Toiduamet. Sertifikaadi saamiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduameti piirkondlikule keskusele kirjalik taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:

  • haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1-4 nimetatud andmed;
  • taotluse esitaja äriregistri kood;
  • Euroopa Liidu teise liikmesriiki kokkuostuks pakutava toote nimetus ning toote partii number, netokogus kilogrammides, tootmise kuupäev, pakkeühikute arv ja pakendite numbrid;
  • andmed tootja ja heakskiidetud ettevõtte kohta;
  • andmed toote asukoha kohta.

Sekkumiseks pakutavate toodete ning nende tootmise nõuetekohasust kontrollib oma pädevuse piires Veterinaar- ja Toiduamet.

Sertifikaadi vorm või sekkumiskokkuostuks (45 KB, DOC)

Sertifikaadi vorm lõssipulbri sekkumiskokkuostuks (47 KB, DOC)

Eestis toodetud või ja lõssipulbri eraladustamise korral mõnes teises liikmesriigis annab tõendi toote päritolu kohta Veterinaar- ja Toiduamet.

Nimetatud tõendi saamiseks esitatakse Veterinaar- ja Toiduametile kirjalik taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:

  • haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1-4 nimetatud andmed;
  • taotluse esitaja äriregistri kood;
  • selle toote nimetus, mille kohta eraladustamisleping sõlmitakse, ning toote partii number, netokogus kilogrammides, tootmise kuupäev, pakkeühikute arv ja pakendite numbrid;
  • andmed tootja kohta;
  • andmed toote asukoha kohta.

Tõendi vorm või eraladustamiseks (45.5 KB, DOC)

Tõendi vorm lõssipulbri eraladustamiseks (46.5 KB, DOC)

Viimati uuendatud: 6. Juuni 2019